Φυσικοθεραπεία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Φυσικοθεραπεία ή Φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική  προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή για θεραπευτικό σκοπό.

Ο εξειδικευμένος θεραπευτής παρέχει υπηρεσίες που αναπτύσσουν, διατηρούν και επανακτούν την μέγιστη κίνηση και λειτουργική ικανότητα του ανθρώπινου σώματος ανάλογα με την περίπτωση. Μπορούν να βοηθήσουν άτομα όλων των ηλικιών, όταν η κίνησή τους απειλείται από διάφορες καταστάσεις όπως είναι η ηλικία, ένας τραυματισμός, κάποια  πάθηση ή οποιοσδήποτε άλλος περιβαλλοντικός παράγοντας.

Πιο συγκεκριμένα οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να:

  • Πραγματοποιούν μια ολοκληρωμένη κλινική εξέταση με τα μέσα που διαθέτει η φυσικοθεραπεία.
  • Να αξιολογούν τα ευρήματα της εξέτασης και να καταλήγουν σε κλινικα συμπεράσματα
  • Να σχηματίζουν μια διαγνωστική άποψη, πρόγνωση και πλάνο θεραπείας
  • Να εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα
  • Να ασκούν συμβουλευτική στους ασθενείς τους και να τους παραπέμπουν στον κατάλληλο επαγγελματία υγείας όταν αυτό χρειάζεται
  • Να καθορίζουν τα αποτελέσματα όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων που πράττουν και να αναπροσαρμόσουν το θεραπευτικό πλάνο προς όφελος του ασθενή αν αυτό χρειάζεται
  • Να προτείνουν τρόπους για την πρόληψη και αποκατάσταση του εκάστοτε προβλήματος, που μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να πραγματοποιεί στο σπίτι.