Πόνος- Παγωμένος ώμος

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τι είναι ο Παγωμένος ώμος ; 

Η συμφυτική θυλακίτιδα (ή Παγωμένος ώμος ), είναι μία από τις πολλές παθολογικές καταστάσεις η οποία προκαλεί  τόσο πόνο αλλά και προοδευτική απώλεια της κίνησης της άρθρωσης του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο Παγωμένος ώμος, περιγράφουμε την παθολογική διαδικασία κατά την οποία το σώμα σχηματίζει υπερβολικό ουλώδη ιστό ή συμφύσεις στη άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνια άρθρωση), οδηγώντας σε δυσκαμψία, πόνο και δυσλειτουργία. Η έντονη αυτή δυσκαμψία του ώμου μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στις καθημερινές δραστηριότητες και στη ποιότητα ζωής των ασθενών.

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΩΜΟ

Ο παγωμένος ώμος έχει φανεί  ότι προσβάλλει το 2%-5% του γενικού πληθυσμού καθώς και το 20% των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Ακόμα, πιο συχνά επηρεάζει γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40 και 60 ετών. Επίσης εμφανίζεται συχνά αμφοτερόπλευρα και συνήθως επηρεάζει την αντίθετη πλευρά χρόνια μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων στον πρώτο ώμο, αλλά δεν επηρεάζει τον ίδιο ώμο δύο φορές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η παθολογία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως πρωτογενής ή ως δευτερογενής. Η πρωτογενής ή ιδιοπαθής συμφυτική θυλακίτιδα παρουσιάζεται εάν δεν υπάρχουν ευρήματα σχετικά με το ιστορικό αλλα και την εξέταση που να εξηγούν την έναρξη της νόσου. Ενώ, η δευτερογενής συμφυτική θυλακίτιδα αναπτύσσεται από γνωστές αιτίες δυσκαμψίας και ακινησίας, όπως προηγούμενο τραυματισμό στον ώμο ή χειρουργείο.

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ο παγωμένος ώμος είναι μια μακροχρόνια παθολογία η οποία εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1ο Στάδιο «του παγώματος»

Σε αυτό το στάδιο ο ασθενής εμφανίζει πόνο ο οποίος συνήθως είναι πιο έντονος τη νύχτα και ξεκινάει μια προοδευτική δυσκαμψία στον ώμο. Έρευνες έχουν δείξει ότι κατά το στάδιο αυτό ο αρθρικός θύλακας εμφανίζει κάποια στοιχεία φλεγμονής. Αυτό το στάδιο έχει καταγραφεί ότι διαρκεί μεταξύ 10 και 36 εβδομάδες (ή περίπου 2-9 μήνες).

2ο στάδιο «συμφυτικό στάδιο»

Εδώ ο πόνος μειώνεται σταδιακά αλλά συνεχίζει να υπάρχει μειωμένη κίνηση. Η κύρια εμφάνιση του πόνου είναι κατά την κίνηση ενώ κατά την ηρεμία και την νύχτα ο πόνος είναι λιγότερος. Αυτή η φάση μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 12 μήνες.

3ο Στάδιο «της αποκατάστασης»

Σταδιακή βελτίωση του πόνου, της κινητικότητας και της λειτουργίας της άρθρωσης του ώμου. Η διάρκεια του σταδίου αυτού είναι από 5 έως 26 μήνες. Αν και συμφυτική θυλακίτιδα ποικίλει σε χρόνο αποκατάστασης, η πλήρης διάρκεια της νόσου μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3,5 χρόνια, με μέσο όρο 30 μήνες.

Συντηρητική αποκατάσταση

Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία αλλά και στην έκβαση της παθολογίας. Είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης βασισμένο τόσο στα λειτουργικά ελλείμματα όσο και στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Κάποιες από τις φυσικοθεραπευτικές μεθόδους που ενδείκνυνται για την επιτυχή αποκατάσταση του παγωμένου ώμου είναι οι εξής:

Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης

Κρουστικά Κύματα  (Shockwave Therapy)

Manual Therapy    

 

2 Replies to “Παγωμένος ώμος”

  1. Απαιτείται διάγνωση από ιατρό για τη συγκεκριμένη πάθηση ή ο φυσικοθεραπευτής δύναται τόσο να κάνει τη διάγνωση όσο και να σχεδιάσει το πρόγραμμα συντηρητικής αποκατάστασης;

  2. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Η διάγνωση γίνεται από τον εκάστοτε ορθοπεδικό ιατρό και αυτός είναι που θα πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή να ξεκινήσει συντηρητική αποκατάσταση. Εμείς με συγκεκριμένα κλινικά τεστ και λαμβάνοντας το ιστορικό του ασθενή επιβεβαιώνουμε την διάγνωση του ιατρού και έτσι βγάζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*