Λεμφική Μάλαξη

Η Λεμφική παροχέτευση με τα χέρια (MLD) ή αλλιώς Λεμφική Μάλαξη, είναι ένας τύπος μάλαξης που χρησιμοποιείται ειδικά για τη θεραπεία του λεμφικού συστήματος και του μεσοκυττάριου ιστού, με σκοπό να εξαλείψουν τη διόγκωση (οίδημα), ή με άλλα λόγια τη συσσώρευση του μεσοκυττάριου υγρού.

Η λεμφική παροχέτευση με τα χέρια δεν είναι ποτέ επώδυνη ή δυσάρεστη, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λεμφικούς σπασμούς. Πρόκειται για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία που αποτελεί κομματι της φυσικοθεραπείας.