Διαχείριση Κροταφογναθικών Διαταραχών/Στοματοπροσωπικού Πόνου

Διαχείριση Κροταφογναθικών Διαταραχών/Στοματοπροσωπικού Πόνου

Οι κροταφογναθικές διαταραχές είναι ένα γκρουπ από καταστάσεις πόνου που επηρεάζουν τις σκληρές και μαλακές δομές της στοματοπροσωπικής περιοχής και χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο, περιορισμένο άνοιγμα του στόματος,εμφάνιση ήχου τύπου clicking στην περιοχή της κροταφογναθικής άρθρωσης καθώς και κεφαλαλγία (πονοκέφαλο) ωφελούμενη σε δυσλειτουργία της γνάθου.

Κροταφογναθικές διαταραχές αντιμετώπιση

Στο OSTICO σε συνεργασία πάντα με τον αντίστοιχο γιατρό πραγματοποιούμε την κατάλληλη κλινική εξέταση για να κατηγοριοποιηθεί το είδος του προβλήματος που υπάρχει στο στοματογναθικό σύστημα. Αυτό στη συνέχεια μας βοηθάει να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας που θα ακολουθήσει ο εκάστοτε ασθενής.Πρέπει να σημειωθεί ότι η συντηρητική αντιμετώπιση των Κροταφογναθικών διαταραχών μέσω ειδικών φυσικοθεραπευτικών πράξεων έχει άριστα αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις.