Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «Ναλμπάντης Δημήτριος» (καλούμενη εφεξής «Ostico»), που εδρεύει στη Λεωφ. Θεσσαλονίκης, στα Νέα Μάλγαρα, διοργανώνει διαγωνισμό, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο κοινωνικό δίκτυό INSTAGRAM, η Ostico, φιλοξενεί διαγωνισμό και ο κάθε συμμετέχων μπορεί να το βρει στην παρακάτω διεύθυνση https://www.instagram.com/ostico_nalmpantis/

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 13/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ. ως και την 9/01/2023 και ώρα 11:00π.μ.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ostico καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 • Διευκρινίζεται ότι το Instagram και η η therabody δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:
 • Ο χρήστης θα πρέπει (α) να έχει κάνει follow την Ostico στο instagram. Επίσης ο χρήστης πρέπει (β)να κάνει like στο post του διαγωνισμού, και (3) να σχολιάσει κάτω από το post σε ποιούς φίλους του θα άρεσε ένα τέτοιο δώρο.
 • Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 • Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα terragun mini της therabody το οποίο θα αποσταλεί στον νικητή μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
 • Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στις 10/01/23 με χρήση αξιόπιστης εφαρμογής και θα κοινοποιηθεί σε story στον επίσημο λογαριασμό της Ostico στο Instagram.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει με προσωπικό μήνυμα.
 • Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, η Ostico θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η Ostico θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το δώρο θα ακυρωθεί. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για να πραγματοποιηθεί η αποστολή.
 • Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Περαιτέρω, η Ostico δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. H Ostico απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • H Ostico διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Ostico να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Ostico, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Καλή επιτυχία σε όλους!