Κλινική αξιολόγηση κάτω άκρων/Πελματογράφημα

Κλινική αξιολόγηση κάτω άκρων/Πελματογράφημα

Κλινική αξιολόγηση κάτω άκρων- πελματογράφημα

Κλινική αξιολόγηση κάτω άκρων

Η κλινική αξιολόγηση των κάτω άκρων είναι απαραίτητη για δύο λόγους:

1) Για να συμπεράνουμε αν ο εκάστοτε ασθενείς χρειάζεται όντως ορθωτικό πέλμα ή όχι και

2) Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα εξατομικευμένο ορθωτικό πέλμα βασισμένοι στις μετρήσεις και στην τρισδιάστατη πελματογραφία.

Κατά την κλινική αξιολόγηση πραγματοποιούνται:

  • Κλινική ανάλυση βάδισης
  • Εκτίμηση αποκλίσεων στην στατική και δυναμική ευθυγράμμιση ολόκληρου του σώματος
  • Μετρήσεις γωνιών στο άκρο πόδι εντός και εκτός βαρύτητας
  • Έλεγχος και συμβουλευτική καταλληλότητας υποδημάτων με βάση τις καθημερινές δραστηριότητες του εκάστοτε ασθενή